top of page

Om Sisifos (Græsk mytologi)

Mange har igennem tiderne fortolket Sisyfos’ straf som meningsløst og håbløst arbejde uden ende, men dette er både en forenklet og forfejlet fortolkning.

Sisyfos (en helt- og konge i græsk mytologi) fik sin straf af guderne efter først at blive velsignet med et lang og lykkeligt liv. En velsignelse, som han modtog for, på retfærdig vis, at trodse guderne, der skammeligt måtte acceptere Sisyfos´ sans for retfærdighed. For ikke at signalere at man kan slippe ustraffet fra at trodse guderne, fik Sisyfos efter sin død den straf, at han skulle trille en stor sten op af en bjergside, og når han endelig nåede toppen, trillede stenen ned igen, og Sisyfos måtte starte forfra.

Sisyfos blev netop for sin snuhed og retfærd beundret af guderne og fik derfor en ærværdig straf, der symboliserede livets gang. En straf så ærværdig at den algeriske filosof, Albert Camus, i sit filosofiske værk "Sisyfos-myten" slutter, at Sisyfos må være en lykkelig mand. Det er ingen Sol uden skygge, og det er essentielt at kende til natten/mørket.

Fra tidernes morgen og indtil i dag har mennesket skullet arbejde. Det har været inden for landbrug, i hjemmet, udvikling, forskning, kunst etc. Arbejde, inden for hvilket man aldrig når til en ende, men det er absolut ikke meningsløst. Sisyfosarbejdet beskriver netop denne proces, hvor der altid vil være opgaver, der skal løses. Når arbejdet er fuldført, er der et øjebliks pause (alt imens stenen triller ned) til at nyde resultatet, og derefter er der en ny opgave at kaste sig over.

Myten fortæller langt mere end det og har til psykoterapien bidraget med et utal af terapeutiske redskaber. Her er nogle få eksempler fra symbolikken omkring selve straffen:

 • At tage livet eller arbejdet seriøst.

 • Ikke at give op som en taber, men hver gang færdiggøre sin opgave som en vinder.

 • Gerne at tage opgaver, der er udfordrende, men aldrig mere end man kan klare.

 • Kun at påtage sig én opgave af gangen.​

Ifølge Albert Camus er det i selve pausen, mens stenen triller ned af bjergsiden, at Sisyfos, stolt og triumferende over sin præstation, som en lykkelig mand vandrer ned af bjerget for endnu engang at påtage sig sin opgave.

Om Sisifos: About

Om grundlæggeren af Sisifosmetoden

Panagiotis Charbis blev født i 1950 i Arta, en lille by i bjergene i det nordvestlige Grækenland, hvor han blev boende til han færdiggjorde gymnasiet i 1968. I 1969 flyttede han til Athen for at studere filosofi og tilsluttede sig den første oprørsgruppe mod den græske militærregering. I 1975, da demokratiet igen var etableret, blev han direktør for det største litterære forlag Govostis i Athen. Her organiserede han den første litteraturudstilling i 1980, som blev besøgt af en million mennesker og stadig afholdes i dag, ikke kun i Athen men i hele Grækenland. Det efterfølgende år – 1981 – flyttede han til øen Skyros og åbnede en vegetariske restaurant. Et par år tidligere i 1978 begyndte han parallelt med sit arbejde som forlagsdirektør at arbejde mod den nye fjende i samfundet: narko. Ikke fordi han havde lyst, men fordi han som tidligere oprører følte ansvaret for at standse unge menneskers nedtur og eventuelle død. Derfor samlede han sin tidligere modstandsgruppe for at bekæmpe den nye samfundsfjende: heroin.

Tre år efter lykkedes det, da de opbyggede en ny unik terapeutisk metode – psykoanalyse-psykosyntese – baseret på filosofi, især de græske filosoffer Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles og Epikur. I modsætning til Freuds hypotetiske psykoanalyse er metodens essens Aristoteles’ analyse, som udelukkende er baseret på logik: tese – antitese – syntese. I praksis er Sisifosmetoden det første filosofiske forsøg på terapi og knækker derved den konventionelle psykologis monopol. Efter den succesfulde terapi til narkomaner eksploderede metoden og bredte sig til forskellige psykiske symptomer.

 • 1983: metoden har positive resultater for hash (cannabis)

 • 1985: klinisk angst

 • 1986: narcissisme

 • 1987: alkohol

 • 1992: depression

 • 1993: martyrer

 • 1995: melankoli

 • 1997: anoreksi og bulimi

 • 2002: perfektionisme

 • 2005: opkastning-anoreksi og alle spiseforstyrrelser

 • 2007: ADHD

 • 2008: OCD

 • 2012: alkohol-kokain

 • 2013: hash-kokain

 • 2014: melankoli-narcissisme og melankoli-perfektionisme

 • 2015: computerafhængighed

 • 2016: porno-sexafhængighed


Fra 2005 blev der undervist i Sisifosmetoden i Danmark, først på Christianshavn i København og fra 2014 på Strøget (Frederiksberggade 10) i centrum af København, hvor den terapeutiske klinik også ligger.

Om Sisifos: About
315081592_1780716898969851_864348089956832605_n.jpeg
Om Sisifos: About
bottom of page