top of page

Sisifosmetoden

Psykoanalyse - Psykosyntese

Metoden er unik i hele verden. Den ændrer dine indre mekanismer gennem energisk og dynamisk dialog. Dialogen er baseret på logiske kategorier, som vi kender fra Aristoteles, ikke hypoteser (Freud).

Det unikke ved Sisifosmetoden

Fra virkningsfasen 9-12 år (Aitiato) kan det fremtidige symptom prognosticeres. Når et barn eksempelvis ubevidst beklager sig og reagerer som et offer, kaldes dette for: symptomets embryoniske adfærd, for et barn med netop denne beklagende adfærd kan senere kun forfalde til alkoholismen. Den embryoniske adfærd fremkommer igen i terapiens sidste fase. Først, når symptomets embryoniske adfærd er fjernet, er klienten helbredt.

Klassisk psykoterapi indtil 1970

For at opnå succesfulde terapeutiske resultater skal klientens lidelse eller symptom først diagnosticeres. For at finde frem til den skjulte årsag (Aitia) benyttes psykoanalyse. Den psykoanalytiske metode stammer ikke fra Freud, som alle fejlagtigt tror. Psykoanalysens fader er den samme, som benævnes logikkens og videnskabens fader, og her hentydes til den græske filosof Aristoteles. Aristoteles opdagede, at intet eksisterer uden en årsag (Aitia).

Eksempelvis driver seksuelle instinkter handyr til at finde en mage, også hvis det betyder, at han skal tilbagelægge hundredvis af kilometer.

  1. Aitia (Årsag) / Sex / Hankøn

  2. Aitiato (Virkning) / Forplantning / Hunkøn

  3. Pragma (Syntesen) / Ny fødsel (Genesis) / Afkom

Eller:

  1. Tese / Mand

  2. Antitese / Kvinde

  3. Syntese / Barn

Psykoanalyse

Aitia (Årsag):

Når eksempelvis problematiske forældre, skilsmisse eller dødsfald i familien skaber forvirring hos børn, som derved udvikler en generel fobi.

Aitiato (Virkning):

Denne generelle fobi vokser inde i barnets psykiske verden, ved at barnet forsøger på at beskytte, idolisere eller kategorisere en eller begge sine forældre.


Denne generelle fobi giver barnet enten fysisk eller psykisk smerte samt en følelse af skyld i alderen 9–12 år.


Eksempel:

Faderen er dominerende og meget optaget af sin egen verden og glemmer derved sit eget barn. Barnet provokerer fire andre børn for at få tæsk, fordi han ubevidst derigennem forsøger at få opmærksomhed fra sin far ved at spille offer og beklage sig.

Symptom

For at undslippe offerrollen med den inkluderende smerte, skyld og angst, flygter barnet ind i en ny tilstand, som øjeblikkeligt befrier barnet fra lidelsen. Denne nye tilstand kaldes symptomet, og i dette eksempel er det alkoholismen, som barnet flygter ind i. Dette symptom opstår i alderen 14-16 år.

Psykosyntese

Psykosyntesen betegner et menneskes personlighed eller identitet, som er unik og derfor forskellig fra alle andre. Det samme gælder for symptomer: Når man er alkoholiker, varierer ens karakteristika fra andre afhængigheder; narkomaner, heroin-, kokain-, amfetamin-, LSD-, svampe- eller hashmisbrugere.

Alkoholiker symptom

Psykoanalyse:                              

1. Han føler sig underlegen overfor samfundet.

2. Samfundet er korrupt.                                       

3. Imod alt og alle.

4. Han provokerer hele verden for at opnå en reaktion.

5. Derfor er der ingen som elsker ham.

6. Han er bange for den voldelige og uretfærdige verden.
7. Mangel på forståelse/kærlighed fra forældre.                                                       

    

Psykosyntese:

1. Aggressivitet.

2. Anklage.

3. En verbal revolutionær.

4. Han bekræftes i rollen som revolutionær og gennembankes.

5. Monolog og projektioner.

6. Flugt gennem afhængigheden og opbygning af eget paradis.

7. Overbeskyttelse og frikendelse af forældrene.

Senmoderne eller metamoderne psykoterapi fra 1970

Desværre forsvandt de klassiske principper familie, venner, fædreland i 70'erne.

Det medfører at Aristoteles’ trilogi ikke længere virker;

  1. Aitia (Årsager)

  2. Aitiato (Virkning)

  3. Pragma (Symptom)

I stedet bruges en anden metode fra Aristoteles.

A=B, a er en del af b.

B=A, b inkluderer a.

Eksempel:

Synet er en del af sanserne.

Sanserne inkluderer synet.1. Overførselsindkomst erstatter behovet for job.

2. Pædagogerne har erstattet forældrene.

3. Afhængighed af omgangskredsen erstatter ægte venskaber.

4. Sex erstatter følelser.

5. Porno erstatter sexlivet, så familien kan fungere.

Disse nye omstændigheder giver nye psykologiske symptomer som ikke eksisterede før: Samtidig forsvinder virkningsfasen og vi går direkte fra årsag til symptom. Altså optræder symptomer nu helt ned i 9-12-årsalderen. For til pigerne kommer der spiseforstyrrelser og til drengene, ADHD og afhængighed i alderen 9-12 år. Klassisk psykologi har intet svar på disse metamoderne symptomer og dette kæmpe chok er enden på klassisk psykologi.

Computerafhængighed.

Pornoafhængighed.

Alkohol/kokain-afhængighed.

Hash/kokain-afhængighed.

Metamoderne depression (dobbeltfaset melankoli), som succesrige mennesker og vindertyper forfalder til i alderen 42 år.

Globaliseringsangst (når job står i kontrast til familie og venner).


For at få en terapeutisk proces til at fungere er der brug for at hente viden fra filosofiens og sociologiens verden, da psykologien ikke længere er tilstrækkelig. Psykologiens mål tager udgangspunkt i klientens ego, men er ikke i stand til at socialisere mennesket i samfundet. Derfor ses det problem, at befriede klienter fra udelukkende psykologibaseret praksis i stedet for at blive socialiseret i samfundet befinder sig udenfor på diverse væresteder og lignende.

Eksempel:

En ædru alkoholiker kommer efter 20-30 år stadig til AA møder.

Eller en tidligere narkoman kommer efter 10-20 år hos NA.

Udfordringen er først at befri klienterne og derefter at placere dem i samfundet med et nyt ego, som "Energos Politis" (aktiv/virksom borger) og ikke at lade dem stagnere som tidligere alkoholikere, tidligere narkomaner, tidligere rockere og tidligere mennesker.

Sisifosmetoden er grundlagt af filosof Panagiotis Charbis.

Sisifosmetoden: About
BDDF1A10-312D-4752-A6F8-2C3E6FB4D063_4_5
Sisifosmetoden: About
bottom of page